Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Thuismappen gebruiker

U bent hier:
< Terug

Zoals vermeld op de Handleiding voor serverconfiguratie, MyWorkDrive ondersteunt thuismappen die zijn geconfigureerd op het gebruikersprofiel in Active Directory.

De weergave van thuismappen kan worden uitgeschakeld in Instellingen in Serverbeheer. Schakel gewoon het keuzerondje uit en thuismappen worden op geen enkele client weergegeven.

Als de thuismap wordt weergegeven op de webclient maar niet aanwezig is op Windows Map Drive, is de meest voorkomende reden een ontbrekende stationslettertoewijzing op de server. Zorg ervoor dat u er een stationsletter aan toewijst bovenaan de shares op de serverbeheerder

Een ander alternatief om ze in te stellen is om ze in shares te definiëren en het jokerteken %username% (of %upnname%) in het sharepad te gebruiken.

Als de homedirectory's van uw gebruikers op een share stonden, like

\\server\map\gebruikersnaam

Je zou een aandeel toevoegen voor

\\server\map\%gebruikersnaam%

Het extra voordeel van het definiëren van de basismap in Shares is de mogelijkheid om DLP en gedetailleerde machtigingen toe te passen op de map.

Een opmerking over het toevoegen van een share met behulp van de jokertekensyntaxis; de share import in share setup zal niet werken omdat de server shares import de wildcard niet kan oplossen. U kunt de share naar de thuismap van een specifieke gebruiker verwijzen om de machtigingen binnen te halen en vervolgens het URL-pad te wijzigen
OF u kunt de machtigingen handmatig definiëren met behulp van de bladermapgebruikersgroep een niveau hoger, bijv. "Domeingebruikers" om de gebruiker toegang te verlenen tot de mappen via MyWorkDrive.