Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Bekende problemen en aanbevolen procedures voor apparaten voor bestandscaching - Nasuni, Synology, Morro Data, enz.

U bent hier:
< Terug

We hebben een aantal klanten met MyWorkDrive als webclient voor externe toegang en kaartstation voor bestanden die zijn opgeslagen met externe caching-apparaten/tools van bedrijven zoals Nasuni, Synology en Morro Data.

Hiermee worden de bestanden opgeslagen in de cloud en lokaal naar het lokale apparaat getrokken wanneer de gebruiker ze opent.

 

Er zijn vier overwegingen die u moet maken bij het implementeren van MyWorkDrive met een externe opslagapparaat voor bestandscaching.

1) We raden u over het algemeen aan om de MyWorkDrive-server naast een "ready cache" van alle beschikbare bestanden en documenten te bewaren, zodat de MyWorkDrive-server niet hoeft te wachten tot het document uit de cloud is gedownload voordat het wordt doorgegeven aan de eindgebruiker of tot Office Online voor bewerking.

Clients die op deze manier kunnen implementeren, waarbij alle beschikbare documenten worden opgeslagen op de appliance waarmee de MyWorkDrive-server lokaal verbinding maakt, melden weinig problemen met de bestandsprestaties – time-outs, traagheid – dan wie dan ook die een caching-type appliance gebruiken als onderdeel van hun oplossing.

2) Om de prestaties en stabiliteit te behouden, heeft MyWorkDrive een ingebouwde time-outfunctie bij toegang tot netwerkshares. Als de share niet binnen een bepaalde tijd reageert (standaard is 2 seconden), gaat MyWorkDrive verder met het koppelen van shares zonder de niet-reagerende volumes. Dit voorkomt dat de client vastloopt en dat de server vertraagt tijdens het wachten op of probeert om bestandsshares te serveren die mogelijk offline zijn.

We hebben een patroon gezien waarbij caching-apparaten de neiging hebben om te "slapen" en moeten "opwarmen" voordat ze tijdig reageren op deelverzoeken.

We hebben enkele specifieke verbeteringen aan onze software aangebracht om dit probleem aan te pakken, aangezien het een duidelijk patroon was, maar in sommige gevallen kan het toch nodig zijn om onze time-outinstelling aan te passen om te voorkomen dat shares niet worden toegewezen bij eerste toegang na een periode van niet-gebruik. Neem contact met ons op voor specifieke details over het aanpassen van de DirectoryExistsMillisecondsTimeout-instelling als u merkt dat u twee keer moet inloggen om shares op caching-appliances te laten verschijnen in MyWorkDrive-clients.

3) Met name Nasuni vertoonde een probleem met het mislukken van AzureAD SSO-aanmeldingen omdat de Nasuni geen UPN (user@domain.ext) zou herkennen en alleen een pure gebruikersnaam zou gebruiken. Om dit aan te pakken, hebben we een parameter toegevoegd aan de instellingen van MyWorkDrive, zodat het genoemde domein kan worden verwijderd na authenticatie en voordat shares worden gekoppeld voor de gebruiker.

Nieuwe klanten hebben dit probleem niet gemeld, dus het is waarschijnlijk dat Nasuni hun apparaten heeft bijgewerkt om UPN's voor gebruikersnamen te accepteren, maar als u een situatie tegenkomt met een Nasuni waarbij shares niet worden aangekoppeld na SSO-login (en delegeren is correct ingesteld!) , neem contact met ons op voor specifieke details over het aanpassen van de instelling SsoRemoveDomainBeforeImpersonation.

4) Ten slotte hebben we ervaren dat Cache/sync-appliances vaak niet goed overweg kunnen met het synchroniseren van bestandsvergrendelingen. Stel dat een gebruiker die op het hoofdkantoor aan het apparaat is gekoppeld, een document opent om te bewerken. Via SMB wordt dat bestand vergrendeld om aan andere gebruikers aan te geven dat het bestand alleen-lezen is en niet kan worden bewerkt.

Als die vergrendeling niet is gesynchroniseerd met andere locaties, zoals een reizende ondersteuningstechnicus of een veldkantoor in een ander land, kan een gebruiker buiten het hoofdkantoor datzelfde document openen en bewerken en resulteren in een conflict dat moet worden opgelost, waarbij hun wijzigingen verloren gaan. of de persoon op het hoofdkantoor overschrijven.

U moet ervoor zorgen dat de leverancier van uw cache-/synchronisatieapparaat replicatie van bestandsvergrendelingen ondersteunt.

Voor Nasuni hebben we opgemerkt dat de standaard "lees" bestandsvergrendeling toegepast door MyWorkDrive mogelijk niet correct wordt gerepliceerd en dat de instelling LockFileAccessMode mogelijk moet worden gewijzigd in ReadWrite. Als u een Nasuni gebruikt, test dan de bestandsvergrendeling op al uw Nasuni-apparaten. Als het niet werkt, neem dan contact met ons op voor meer informatie over het wijzigen van de LockFileAccessMode.