Bekijk onze Software Road Map en stem op functies HIER

6.4 Server Preview

MyWorkDrive-Setup-6-4-0-126-QA
– Updated the Wizard run on login to new installations to make onboarding easier.
– Fixed a bug in share mounting of OneDrive, SharePoint on install clients.
– Improved creating of zip files on OneDrive/SharePoint shares.
– Enable Public Sharing on new installations.

bekende problemen

Sommige nieuwe 6.4-functies zijn nog niet volledig ingeschakeld in alle scenario's. We werken actief aan deze problemen en zullen de preview-downloads en release-opmerkingen bijwerken zodra ze zijn opgelost. Mocht je iets tegenkomen wat niet werkt, meld dit dan a.u.b. bij onze helpdesk per invullen van een aanvraag of door ons een e-mail te sturen

-Mobile Client has not been released to stores.
-File locks may be released at the idle-status check and may not re-applied until the file is re-saved.
Cloudflare service does not restart on server after upgrade to 6.4.0.110 resulting in no Office Online Editing or OneDrive/SharePoint storage services (manually restart/kill Cloudflare under services.msc). Resolved in 6.4.0.112
Enabling SSO without making it required causes login errors. Either enable and require SSO, or disable it. Resolved in 6.4.0.110
An incorrect icon may be displayed for server administration (blue background instead of white). Resolved in 6.4.0.110
Het instellen van onbeperkte downloads voor openbaar delen veroorzaakt fouten op de map drive-clients. Stel downloads niet in op onbeperkt in Beheer, stel een waarde in zoals 99. Opgelost in clientversie 6.4.0.24
Public Sharing on the map drive client for macOS does not currently work. It generates an error when selecting Create Link from the menu. Resolved in 6.4.605 Revised (Client update only)
Duo for the macOS client does not currently work. Servers with duo enabled report a client disabled warning, or the duo prompt is not presented. Resolved in 6.4.605 Revised (Client update only)

MyWorkDrive-Setup-6-4-0-122-QA
– Enabled Support Libraries & Folders for Sharepoint shares
– Improve logging of public share access by link recipients
– Removed unnecessary elements of Sharepoint/Onedrive implementation (reduced installer size)
– Fixed a bug maintaining tunnels when using Cloudflare for Sharepoint/Onedrive (default implementation)
– Fixed a bug in dashboard reports in server admin when using non English language/culture on the server
– Fixed a bug on the shares tab of server admin when using French language on the server
– Revisions to the titles on the Integrations tab
– Fixed a bug with session handling when logged in with multiple sessions on install clients (mac/win/mobile)

MyWorkDrive-Setup-6-4-0-116-QA
– Fixed a bug in public sharing when using select non Latin characters

MyWorkDrive-Setup-6-4-0-115-QA
– Fixed a bug editing in local office from the web client on macOS.
– Improvements to file lock algorithm on Windows map drive client.
– Fixed a bug in directory browsing on Windows map drive client.

MyWorkDrive-Setup-6-4-0-112-QA
– Rolled back Cloudflare Service update to prior release due to issues in latest release of Cloudflare.

MyWorkDrive-Setup-6-4-0-110-QA
-Updated Cloudflare Service to latest release
-Fixed a bug in signin where user/pass signin would be unsuccessful if AzureAD was enabled as an SSO but not required.
-Fixed icon used for control panel
-Updated title of Online Editing Providers in Integrations and fixed a typo in OneDrive description

MyWorkDrive-Setup-6-4-0-108-QA
Eerste preview-release

Nieuwe functies

-Configure Een schijf/Sharepoint as storage/shares (with mapped drives / drive letters)
Openbaar delen
PostgreSQL database option for clustering of sessions and locks
– New display for the Admin panel on MyWorkDrive Server (WebView2)
– New Integrations tab in Admin

Verbeteringen

– Removal of local system groups from share import
– Performance improvements in access/storage of configuration files
– Performance improvements loading directories on map drive clients
– Removal of the 200mb limit when using the Cloud Web-connector
– Added Device name in Apparaatgoedkeuring

Bugfixes en diversen

– Fixed a bug related to display of files on the mobile client
– Fixed a bug in the web client where download as zip would produce an empty file in select scenarios where the user does not have write permission to the files
– Fixed a bug in share to OneDrive and Share to Outlook which occasionally resulted in a broken page

6.3 Serverproductie

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-18
-Fixed a bug which may have prevented concurrent logins between mobile and map drive in select scenarios.

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-17
-Fixed a bug that prevented edit in local app from the web client from working on macOS.

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-15
-Verbeterde Download As Zip-functie in Webclient om mogelijke storingen onder bepaalde omgevingsomstandigheden aan te pakken.

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-14
-Verbeterde bestandsvergrendeling voor SAM-gebruiker/pasaanmeldingen (wanneer SSO niet wordt gebruikt of zonder delegatie)
-Verbeterde validatie bij het maken van shares tijdens de eerste installatie

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-11
- Een uitlogprobleem opgelost bij gebruik van Office Online-bewerking van Map Drive-clients en sessiestatus.
-Update instellingen UI voor kantoor dubbelklikactie bij gebruik van Office Online Local Server

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-9
-Fix een bug bij het gebruik van Office Online Local Server voor Office Online Editing
-Fix een bug die ervoor zorgde dat een onnodige fout werd gelogd met betrekking tot het vergrendelen van kantoorbestanden

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-7
-Verbeterde afhandeling van tijdelijke bestanden voor Office, PDF bij bijna maximale paddiepte

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-3
-Fixed een bug in zoeken bij het gebruik van dTsearch met SSO login
- Een bug opgelost bij het updaten van de taal
- Een bug opgelost die in sommige omstandigheden resulteerde in een waarschuwingsbericht over bestandsrechten bij het bewerken van Office-documenten in de Map Drive-client voor Windows

MyWorkDrive-Setup-6-3-1-0 Productierelease
-Toegang voor gastgebruikers ingeschakeld op Enterprise- en Partner-licenties
- Een bug opgelost in de beheerfunctie op de webclient indien ingeschakeld met gastgebruikerstoegang
- Een bug opgelost in de Mobile Web Client met betrekking tot het bladeren door mappen
- Een bug verholpen die een time-out van webclientsessies met SSO Login veroorzaakte
-Verbeterde nauwkeurigheid van voortgangsbalk in Server Installer
- Mogelijkheid toegevoegd om de reikwijdte van delen in te stellen voor koppelingen voor het bewerken van documenten bij gebruik van de Sharepoint Service-modus

MyWorkDrive-Setup-6-3-0-75 Voorbeeld
- Een bug opgelost met de naamgevingssyntaxis van de thuismap op clients
- Mogelijkheid toegevoegd om delegatie in te stellen voor managergebruikers
- Verbeterde Office-bestandsweergave met Office webapps-viewer in clusters
- Een bug opgelost in SSO-uitloggen tijdens clusteren die in sommige omstandigheden een certificaatfout kon weergeven
- Bijgewerkte vertalingen van pagina's met waarschuwingen en gezondheid

MyWorkDrive-Setup-6-3-0-69 Voorbeeld
- Verbeterde details van gebruikersgebeurtenissen verzonden naar de Syslog-server.
- Een bug opgelost in de weergave van het clienttype in de lijst met actieve sessies
- Een bug opgelost in de managerweergave van gastbewerking op de webclient
-Verbeterde afhandeling van met een wachtwoord beveiligde kantoorbestanden in de ingebouwde viewer.

MyWorkDrive-Setup-6-3-0-67 Voorbeeld
Eerste preview-release

Nieuwe functies

-Nieuwe methode voor het schrijven van bestanden voor de Map Drive-client met verbeterde bestandsintegriteit en anticorruptiecontrole (vereist 6.3 Map Drive-client)
-Toegevoegd Nieuw gezondheidsdashboard
- Een toegevoegd Lijst met actieve sessies
- De optie toegevoegd om waarschuwingen voor de groottelimiet te onderdrukken voor gebruikers bij gebruik van de Cloud Web Connector
-Toegevoegde optie om te hebben MyWorkDrive schakelt delegeren in op aandelen indien ontbrekend en vereist
- Ondersteuning toegevoegd voor Bestandsvergrendelingen en sessies over servers in een cluster
-Toegevoegde functie om toe te staan gebruikers mogen gastgebruikers uitnodigen en beheren naar aandelen
- Ondersteuning toegevoegd voor Syslog-servers

Verbeteringen

-Retentie van tijdelijke bestanden op het bestandssysteem toegevoegd wanneer het schrijven van bestanden mislukt wanneer de server in de foutopsporingsmodus staat
-Extra logboekregistratie van bestandsdetails toegevoegd wanneer het schrijven van bestanden mislukt
-Verbeterde de share-testtool om een rapport van SMB Effectieve Toegang op te nemen
-Toegevoegd geïnstalleerde applicaties als onderdeel van de diagnostische rapportage
-Verbeterde retentie van de status van open bestanden voor gebruikers wanneer de MyWorkDrive-server opnieuw wordt opgestart
-Verbeterde afhandeling van oprhan Eigenaar/Vergrendel bestanden waardoor bestanden voorheen als alleen-lezen werden behandeld.
-Verbeterde beschrijfbaarheidstests van het doel van het clusterpad bij het inschakelen van cluster
- Ondersteuning toegevoegd voor verschillende OE's voor verschillende shares bij het inschakelen van gastgebruikersbeheer
-Toegevoegde taalvertalingen voor de Alerts-pagina.
-Verbeterd documentatie met betrekking tot de configuratie van Azure Files voor prestaties
-Heeft een koptekst voor toestemmingsbeleid toegevoegd aan de webclient
-Verbeterde reactie in Chrome bij het schrijven of kopiëren van bestanden naar een alleen-lezen map in de webclient
- Mogelijkheid toegevoegd om zip-bestandsfuncties in de webclient uit te schakelen
- Mogelijkheid toegevoegd om een tellimiet op te geven voor bestanden die zijn opgenomen in het maken van een zip-archief in de webclient
-Verbeterde afhandeling van ondersteunde bestandstypen in de ingebouwde viewer
- Openingsshare en map toegevoegd en het eerste bestand gemarkeerd bij de eerste keer inloggen op de webclient
-Handling toegevoegd voor het geval dat de gebruiker een zip-bestand wil maken in een alleen-lezen map

Bugfixes en diversen

-Verbeterde afhandeling van tmp-bestanden met office-bestandsindelingen doc en xls (oudere versie-indelingen) om te voorkomen dat wezen op het bestandssysteem achterblijven
- Een fout opgelost die optrad bij het verplaatsen van bestanden binnen een MyWorkDrive-share
-Fixed een fout in logging die ten onrechte een probleem registreerde met de integriteit van de serverlicentie
- Een fout in logboekregistratie opgelost die ten onrechte een probleem met serverconfiguratiefouten vastlegde
- Een bug opgelost bij het opslaan van bestanden van de Map Drive-client met betrekking tot servergeheugendruk.
- Een bug gerepareerd die verhinderde dat shares voor gastgebruikers werden aangekoppeld in de map drive-client (specifiek voor de functie Gastgebruiker)
-Fixed een bug in bestandsvergrendeling bij gebruik van Local edit van de webclient
- Een bug opgelost in het opzoeken van geneste groepen bij het inloggen van de gebruiker
- Een bug opgelost waardoor shares leeg werden geladen in de Map Drive-client
- Bijgewerkte contactlinks in het Server Admin-menu
- Een bug opgelost die ervoor zorgde dat gebruikers niet konden inloggen bij gloednieuwe serverinstallaties
- Een bug opgelost die ertoe kon leiden dat een server zijn licentie niet kon valideren.
- Een bug opgelost waardoor PDF's niet zichtbaar waren wanneer het mappad bepaalde combinaties van tekens bevatte
- Een bug opgelost waardoor sommige TIFF-bestanden niet in de viewer konden worden weergegeven
- Een bug opgelost die ervoor zorgde dat het maken van mappen in sommige omstandigheden mislukte in de mobiele client
- Een bug opgelost die voortijdige beëindiging van sessies veroorzaakte bij het bewerken in een lokaal kantoor vanuit de webclient
- Een bug opgelost die verhinderde dat rechtsklikken in de witte ruimte om toegang te krijgen tot het contextmenu in de webclient

- Oudere versies

Vorige versies

MyWorkDrive-Setup-6-2-1-17
-Verhoogde logging rond het koppelen van delen en toegangsrechten.

MyWorkDrive-Setup-6-2-1-15
– Een bug in de PDF-viewer opgelost met betrekking tot gecodeerde tekens in de bestandsnaam

MyWorkDrive-Setup-6-2-1-14
-Fixed een bug in het verplaatsen van bestanden op de Webclient
- Een bug opgelost in de goedkeuring van apparaten bij nieuwe installaties
-Verbeterde afhandeling van tijdelijke kantoorbestanden voor verouderde kantoorbestandstypen (xls, doc)
- Een bug opgelost bij het bewerken in een lokaal kantoor vanuit de webclient met betrekking tot de sessiestatus
- Een bug opgelost in apparaat-ID's met betrekking tot nieuwere clients met behulp van herziene apparaat-id-syntaxis
- Bug opgelost in tijdzonecorrectie van gerapporteerde tijdstempels in apparaatbeheer

MyWorkDrive-Setup-6-2-1-9
-Verbeterde logboekregistratie met betrekking tot licentiestatusaudits
-Verbeterde afhandeling van bestandsoverdrachten naar het geheugen bij het schrijven vanaf de map drive-client

MyWorkDrive-Setup-6-2-1-7
-Verbeterde afhandeling van tijdelijke bestanden van verweesde eigenaar/vergrendeling op smb-shares. Bestanden worden nu proactief verwijderd wanneer ze worden aangetroffen

MyWorkDrive-Setup-6-2-1-5
-Verwijderde weergave van zip-opties voor bestanden en mappen in WebClient wanneer de time-out is ingesteld op 0
-Verbeterde berichtenuitwisseling bij het wijzigen van het primaire clusterlid

MyWorkDrive-Setup-6-2-1-1
-Een bug opgelost bij het gebruik van duo met open in lokale kantoortoepassing vanuit de webclient

MyWorkDrive-Setup-6-2-1 Productie-release
- Bijgewerkte versie naar 6.2.1.x
-Verbeterde afhandeling van primaire servermigratie in Clustering
- Verbeterde verwerking van configuratiebestanden van apparaten bij upgrade van 6.1.1
-Verbeterde prestaties van groepsresolutie van AD tijdens gebruikersaanmelding
-Aanvullende verfijning van verbeteringen aan de serverzijde voor het opslaan van clientbestanden

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-130 Voorbeeld
- Een fout opgelost die werd weergegeven tijdens het downloaden omdat Zip de time-outinstelling overschreed
- Verbeterde zoekfunctie voor gebruikersgroepen bij gebruik van geneste groepen
- Een bug opgelost die geen waarschuwing weergaf bij het selecteren van Cloud Web Connector-hostnamen die al in gebruik zijn

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-127 Voorbeeld
-Verbeterde flexibiliteit om groepsopzoekingen op AD-opties te beheren

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-126 Voorbeeld
- Een bug in de webclient opgelost waardoor de kleurveranderingen van de branding niet werden toegepast.
- Bug opgelost in verbetering tot op heden bewaren bij het kopiëren van bestanden naar een share op de map drive-client.
-Aanvullende verfijning van verbeteringen aan de serverzijde voor het opslaan van clientbestanden

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-122 Voorbeeld
- Een inlogfout opgelost bij het uitschakelen van de mobiele client in de serverinstellingen.
-Aanvullende verfijning van verbeteringen aan de serverzijde voor het opslaan van clientbestanden
-Een bug in licenties opgelost wanneer de toegang tot de MyWorkDrive-licentieservice werd onderbroken
- Een bug opgelost waarbij gedetailleerde machtigingen de shares die beschikbaar waren in iOS-bestanden niet correct beheerden
-Verbeterde logboekregistratie van activiteiten op mobiele webclient
- Een bug opgelost waarbij gedetailleerde machtigingen werden toegepast om DLP-shares te maken wanneer DLP was uitgeschakeld.
- Een aantal bugs opgelost met betrekking tot DLP-shares op de mobiele webclient
- Een bug opgelost die ervoor zorgde dat dubbele gebruikerssessies op verschillende clients onjuist werden afgehandeld.

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-115 Voorbeeld
- Opgelost: een bug gerelateerd aan het upgraden van secundaire clusterleden
- Een bug opgelost met betrekking tot unieke velden op clusterleden en behoud bij upgrade/verwijdering uit cluster
-Een bug opgelost met betrekking tot gelijktijdige sessies op verschillende clients
- Verbeterd beheer van bestandsvergrendelingen wanneer sessies verlopen
- Duo verplaatst van Enterprise naar tabblad Instellingen in serverbeheer
-Verbeterde weergave van clusterinformatie op clustertabblad
-Verbeterde detectie van bestaande clusterservers bij toetreding tot cluster
-Een bug opgelost in Apparaatgoedkeuring met betrekking tot het maken van nieuwe apparaten op serverrapporten
- Verbeteringen aan de serverzijde toegevoegd voor het opslaan van clientbestanden
- Verbeterde delegatiedetectie en afhandeling van vereisten in sharebeheer in serverbeheerder wanneer delegatie vereist is (delegatietesten)
- Verbeterd beheer van cloudflare-tunnels voor Office Online en Cloud Web Connector
- Verbeterde ondersteuning voor het bewerken van bestanden in de lokale app van de webclient met Duo vereist bij het hosten van de webclient op een alternatieve TCP-poort.

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-105 Voorbeeld
-Voeg apparaat-id en goedkeuringsstatus toe aan logboekregistratie van gebruikersgebeurtenissen
- Opgelost: een bug met enkele uitloggen op ADFS
-Een bug opgelost bij co-editing en vergrendelingsbeheer bij gebruik van een cluster
-Verbeterde verwijdering van tijdelijke bestanden op shares wanneer het opslaan van bestanden mislukt vanwege de controle van de bestandsintegriteit

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-101 Voorbeeld
-Updates om het beheer van clusterconfiguratiebestanden te verbeteren
-Een bug opgelost in de time-out van de kaartstationclient met behulp van ADFS
-Verbeterde onderdrukking van waarschuwingen voor bestandsgroottelimieten op de kaart
-Waarschuw als een herstart aanwezig is vanwege in afwachting van updates voorafgaand aan de installatie
-Een bug opgelost bij het afmelden in de webclient
- Verbeterde prestaties bij het hernoemen van bestanden
-Verbeterde bestandsafhandeling wanneer een Office-bestand open is en een gebruikerssessie een time-out heeft
- Bug opgelost bij het verwijderen van apparaten in de nieuwe functie voor apparaatgoedkeuring

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-94 Voorbeeld
- Een bug opgelost in de iOS-bestandsprovider met DLP/beperkte aandelen.
- Van 6.2-clients een harde vereiste gemaakt bij het inschakelen van Device Approval
-Menu-updates - volgorde van items, verplaats DUO naar standaardpagina, functies beschikbaar per licentietype
- Verbeterde afhandeling van apparaatgoedkeuring in clusteromgevingen

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-89 Voorbeeld
- Verbetering van apparaatgoedkeuring zodat gebruikers/groepen vooraf kunnen worden goedgekeurd voor aanmeldingen (goedkeuring niet vereist)
-Menu-update

MyWorkDrive-Setup-6-2-0-87 Voorbeeld
-Een bug opgelost in Office Online-bewerking met OneDrive
-Verbeterde bestandsverwerking bij het hernoemen van bestanden

Eerste preview-release
MyWorkDrive-Setup-6-2-0-85 Voorbeeld
Zien https://www.myworkdrive.com/news/myworkdrive-6-2-server-and-clients-released-to-preview/ voor details