Naleving van MyWorkDrive-bestanden delen

MyWorkDrive biedt de nodige waarborgen om bedrijven te helpen voldoen aan hun beveiligingsvereisten en nalevingsnormen zoals CMMC, FIPS, FINRA, FEDRAMP HIPAA en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Door organisaties in staat te stellen hun privécloud op hun Windows-bestandsserverinfrastructuur te vestigen, vergemakkelijkt MyWorkDrive compliance en zorgt ervoor dat gebruikers toegang hebben tot een zakelijke oplossing voor bestandssamenwerking en externe toegang onder hun bedrijfscontrole.

FIPS-naleving

FIPS-conformiteit

MyWorkDrive is uitgegeven a FIPS 186-4 RSA-algoritme validatiecertificaat #3018 van het Amerikaanse National Institute for Standards and Technology (NIST). FIPS-compliance wordt toegevoegd aan de lijst van MyWorkDrive's compliance-partners voor gegevensbeveiliging, waaronder Duo Security en SkyHigh CloudTrust.™ Overheidsinstanties kunnen de MyWorkDrive-infrastructuur on-premise inzetten, waardoor een 100% private cloud ontstaat die is opgezet om aan de beveiligings- en compliance-eisen te voldoen, of ze kunnen kiezen voor een hybride cloud-implementatie. In een privécloud zijn alle bestanden, transmissies en documentbewerkingen opgenomen in de infrastructuur van de overheidsinstantie, inclusief ondersteuning voor een Lokale Office Online-server. Bij implementatie als hybride cloud kunnen Office-documenten worden bekeken en bewerkt in Office 365 online in Microsoft's FEDRAMP-compatibele Office 365-editors met een directe beveiligde tunnel tussen het bureau en Microsoft.

HIPAA-naleving

MyWorkDrive stelt gezondheidszorgorganisaties en hun ondersteunende zakenpartners in staat controles te implementeren op een manier die hen helpt bij het voldoen aan HIPAA en HITECH. Download onze whitepaper voor meer informatie over hoe MyWorkDrive organisaties in staat stelt controles te implementeren die voldoen aan de HIPAA-compliancenormen voor toegang tot bestandsshares.

Naleving van de AVG

AVG

Alle 28 EU-landen hebben vooruitgang geboekt met het afdwingen van naleving. Naleving van de AVG is een verordening waarbij de EU de gegevensbescherming voor alle individuen binnen de Europese Unie zal versterken en verenigen. De boetes voor het niet naleven van de regels kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Het naleven van de AVG moet uiterst serieus worden genomen door elk bedrijf dat zaken doet op deze mondiale markt. MyWorkDrive zorgt ervoor dat gegevens privé blijven en onder controle van de klant blijven. Leer meer..

Kader voor gegevensprivacy

MyWorkDrive-software bewaart of verwerkt geen persoonlijke gegevens. De weinige gegevens die we verwerken, voldoen aan de EU-VS-kader voor gegevensprivacy, de Britse uitbreiding van het EU-VS Data Privacy Framework, en het Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework (“DPF”)-programma en om onze certificeringspagina te bekijken, gaat u naar onze pagina met beleid voor gegevensprivacykader.

Beveiligingsoverzicht

Met MyWorkDrive kunnen organisaties hun werknemers veilige toegang tot het delen van bestanden bieden. MyWorkDrive ondersteunt de complexe gebruikersnaam-/wachtwoordvereisten die in Active Directory zijn ingebouwd, evenals DUO tweefactorauthenticatie. Alle verzonden gegevensuitwisseling wordt gecodeerd met behulp van SSL, een standaard beveiligingstechnologie voor het coderen van gegevensoverdracht. MyWorkDrive zorgt ervoor dat gegevens tijdens de verzending volledig worden gecodeerd met behulp van geavanceerde AES-256-codering met TLS 1.2. Bovendien ondersteunt MyWorkDrive volledig de toegang tot bestanden die zijn gecodeerd met Windows Server-bestandsversleuteling (Encryptie in rust).

Met native ondersteuning voor NTFS en Access Based Enumeration wordt er nooit inloggegevens of toegang tot bestanden opgeslagen of gebruikt door MyWorkDrive. Alle bestandstoegang wordt alleen verleend in de context van de momenteel aangemelde gebruiker. Als extra veiligheidsmaatregel hebben we MyWorkDrive zo ontworpen dat het niet mogelijk is om meer privileges toe te kennen aan shares in MyWorkDrive dan al zijn voorzien in Windows onder NTFS - we nemen bestaande rechten over die zorgen voor toegang met de minste privileges.

MyWorkDrive is bekroond met de Skyhigh CloudTrust™-beoordeling van ondernemingsklaar voor zijn MyWorkDrive Secure Bestand delen software voor toegang op afstand. Skyhigh identificeert en classificeert duizenden cloudservices en biedt een objectieve en gedetailleerde evaluatie van de ondernemingsbereidheid van elke cloudservice op basis van een gedetailleerde reeks criteria die zijn ontwikkeld in samenwerking met de Cloud Security Alliance (CSA). Meer…

Bewaren en archiveren van gegevens

Met MyWorkDrive kunnen klanten cloudtoegang tot bestanden mogelijk maken met bestaand beleid voor het bewaren en archiveren van gegevens. Omdat er nooit gegevens worden uitgewisseld of opgeslagen door MyWorkDrive, kunnen bestaande back-upsoftware, archiverings- en gegevensretentieprocedures worden onderhouden of aangepast om aan de behoeften van het bedrijf te voldoen. Omdat het volledige pakket Windows-serverfuncties nog steeds beschikbaar is, kan MyWorkDrive worden geconfigureerd om aan de behoeften van organisaties van elke omvang te voldoen. Mocht de klant ooit gegevens moeten herstellen, dan is dit eenvoudig terug te halen, omdat deze in NTFS-indeling blijven. Typische Enterprise File Sync and Share (EFSS)-producten vereisen het maken van back-ups van gecompliceerde SQL-databases en het herstellen van volledige virtuele machines – soms vele jaren later. Met MyWorkDrive hoeven klanten alleen het originele NTFS-basisbestandssysteem te herstellen.

Loggen en rapporteren

Alle toegang, wijzigingen, verwijderingen en gebruikersactiviteiten worden geregistreerd. Alle bestandswijzigingen worden gelogd met een audittrail en informatie over wie het bestand heeft gewijzigd en wanneer (datum en tijd) het is gewijzigd. Auditlogboeken kunnen worden doorzocht op basis van trefwoorden of naar behoefte worden geëxporteerd voor extra ontdekking en rapportage.

Data verlies voorkomen

MyWorkDrive helpt organisaties voorkomen dat bestandsrecords per ongeluk worden verwijderd. Als een gebruiker gevoelige bestanden verwijdert, wordt deze informatie vastgelegd. Omdat MyWorkDrive gekoppeld is aan schaduwkopieën van Windows Server, kunnen eerdere versies of verwijderde bestanden eenvoudig worden hersteld. MyWorkDrive-beheerders kunnen ook onze functie Data Loss Prevention (DLP) inschakelen. Deze functie beperkt gebruikers tot het uitsluitend bewerken of bekijken van bestanden, waardoor hun mogelijkheid om bestanden te downloaden of te verwijderen op deel-, gebruikers- of globaal systeemniveau wordt geblokkeerd.

Veilig zoeken

Dankzij de integratie van MyWorkDrive met Windows Search (alle versies) en dtSearch (enterprise) kunnen gebruikers bestanden zoeken op naam of inhoud in de bestanden. Alleen bestanden waarvoor de gebruiker machtigingen heeft, worden geretourneerd in zoekresultaten. Alle toegangscontroles worden onderhouden en aan de gebruiker gepresenteerd.

Apparaatgoedkeuring

Met Device Approval kan de beheerder bepalen welke apparaten met geïnstalleerde clients verbinding kunnen maken met de MyWorkDrive-server, inclusief Windows, macOS, iOS en Android. Apparaten die niet zijn goedgekeurd, mogen geen verbinding maken. Gebruikers die proberen verbinding te maken vanaf een niet-goedgekeurd apparaat, krijgen een bericht te zien waarin wordt aangegeven dat goedkeuring vereist is om die client te kunnen gebruiken.

Robuuste toegang op afstand

MyWorkDrive biedt meerdere opties voor veilige toegang op afstand. Onze browsergebaseerde webinterface biedt de meest elegante en functionele gebruikerservaring in de branche zonder dat documenten naar lokale pc's hoeven te worden gesynchroniseerd en stelt gebruikers in staat documenten online in Office 365 te bewerken zonder ze naar de cloud te verplaatsen (MyWorkDrive is de enige softwareleverancier die dit biedt keuze). Daarnaast biedt MyWorkDrive onze toegewezen schijf- en mobiele clients die de productiviteit van eindgebruikers verbeteren en verbeteren voor bestandstoegang vanaf elke locatie, zonder de beveiligingsproblemen en het beheer van VPN's.