fbpx

Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Preventie van datalekken

U bent hier:
< Terug

MyWorkDrive Enterprise-licentiehouders hebben de mogelijkheid om onze datalekpreventiefunctie in te schakelen om hen te helpen bij hun nalevingsvereisten. Preventie van datalekken (DLP) in MyWorkDrive stelt de systeembeheerder bovendien in staat om het downloaden en openbaar delen van bestanden op Global, Share, Group of User basis te voorkomen. Bestanden kunnen nog steeds online worden bewerkt of bekeken, maar kunnen niet worden gedownload, gedeeld of bij e-mails worden gevoegd via Outlook online in onze webbestandsbeheerclient. Naast versleutelde weergave kunnen een aangepast watermerk en gebruikersgegevens op de bestanden worden geplaatst om zeefdrukken of vastleggen te voorkomen.

Shares die beschikbaar zijn gemaakt in MyWorkDrive met Data Leak Prevention ingeschakeld, voorkomt extern delen van alle bestandstypen, terwijl alle bestandstypen kunnen worden bekeken en optioneel kunnen Office-documenten worden bewerkt in Office Online. Alle bestanden blijven veilig opgeslagen op de bedrijfsservers.

Vanaf MyWorkDrive Server 6.1 is de DLP-weergave beschikbaar in onze toegewezen stationsclients:


Preventie van datalekken inschakelen: Schakel de functie in onder Geavanceerde instellingen:Om downloads wereldwijd te voorkomen na het inschakelen van de functie, vinkt u het vakje "Globaal downloads voorkomen" aan.

Om Office 365 Online-bewerking globaal in de browser toe te staan, klikt u op het vak "Globaal Office 365 Online-bewerking toestaan".

Om downloads op share-niveau te voorkomen, bewerkt u een bestaande share of maakt u een nieuwe share en schakelt u "download inschakelen" uit

Om downloads op gebruikers- of groepsniveau te voorkomen (vereist dat delen is ingeschakeld om te downloaden op het niveau Globaal of Delen), verwijdert u of voegt u een gebruiker toe aan de downloadbox inschakelen:

Om een gebruiker toe te staan te downloaden, ook al is dit op groepsniveau op een share niet toegestaan, voeg de gebruiker toe aan de share en schakel download in. Alle gebruikersspecifieke machtigingen hebben voorrang op groepsmachtigingen.

In het onderstaande voorbeeld is gebruiker "demo" ingeschakeld voor downloaden, ook al is downloaden uitgeschakeld op groepsniveau (demogebruiker is lid van de domeingebruikersgroep):


Alle bestanden zijn te bekijken in de online viewer. Wanneer bestanden worden bekeken in de gecodeerde viewer, is kopiëren, downloaden of afdrukken uitgeschakeld. Daarnaast wordt het watermerk weergegeven om zeefdruk te voorkomen. Optioneel kunt u Office 365 Online-bewerking inschakelen voor bestanden die niet mogen worden gedownload. Met Office 365-bewerking ingeschakeld, kunnen gebruikers documenten in de browser bewerken zonder te downloaden. Toegang tot afdrukken of klembord is dan echter beschikbaar. Schakel alleen Office 365-bewerking voor een share in als dit voldoet aan de beveiligings- en nalevingsvereisten van uw bedrijf.

preventie van datalekken