WANPATH LLC MYWORKDRIVE ABONNEMENTSOVEREENKOMST

DE DIENSTEN WORDEN ALLEEN GELEVERD OP VOORWAARDE DAT DE ABONNEE AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DEZE ABONNEMENTSOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) TUSSEN DE ABONNEE EN WANPATH. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ERKENT DE ABONNEE DAT DEZE OVEREENKOMST GELEZEN, BEGRIJPT EN AKKOORD GAAT.

1.0 Definities.
"Bestelling" betekent een aankoopverplichting die wederzijds is overeengekomen tussen (1) Wanpath en Abonnee, of (2) een door Wanpath geautoriseerde wederverkoper en Abonnee.

"Office Online" betekent Microsoft Office Online onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft.

"Toegestane capaciteit" betekent het Toegestane aantal gebruikers voor toegang tot MyWorkDrive-webbestanden

"Portaal" betekent een webgebaseerde faciliteit die door de Abonnee wordt gebruikt om de Services te configureren en te beheren.

“Services” betekent MyWorkDrive File Web Access & Relay.

"Software" betekent de eigen softwaretoepassingen van Wanpath.

"Software-upgrades" betekent bepaalde wijzigingen of herzieningen van de Software of services.

"Abonnee" betekent de persoon, het bedrijf, de gezamenlijke dochterondernemingen en hun moedermaatschappij, of een andere juridische entiteit die een Bestelling heeft geplaatst en de details ervan heeft geregistreerd op het Wanpath-portaal op: https://www.myworkdrive.com/login

"Abonnement" betekent een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om MyWorkDrive File Share Remote Access-software te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Bestelling.

"Abonnementskosten" betekent de overeengekomen vergoedingen in een Bestelling.

"Abonnementstermijn" betekent de overeengekomen tijdsperiode in een Bestelling.

"Virus" of "Malware" betekent computersoftware of programmacode die is ontworpen om de prestaties of beveiliging van een computerprogramma of gegevens te beschadigen of te verminderen.

"Wanpath" betekent Wanpath, LLC., een Californische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zaken doet als MyWorkDrive met als hoofdvestiging 3515 Mt. Diablo Blvd, #1007, Lafayette, CA 94549, VS.

Wanpath MyWorkDrive-definities

"Gemiddelde bandbreedte per stoel" betekent de totale bandbreedte die wordt gebruikt voor de prestaties van MyWorkDrive-hosting, gedeeld door het aantal stoelen.

"Toegestaan aantal stoelen" betekent het aantal stoelen dat wordt weergegeven als "Gebruikers" in het abonnementsgebied van de Portal voor MyWorkDrive.

"MyWorkDrive" betekent de Wanpath-service voor overdracht van cloudhosting, inclusief software, relais, netwerken en software, samen met toepasselijke documentatie en media.

"Seat" betekent elke gebruiker die geautoriseerd is om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, direct of indirect.

"Webinhoud" betekent alle gegevens en verzoeken om gegevens die door MyWorkDrive worden verwerkt, inclusief maar niet beperkt tot die waartoe toegang wordt verkregen via de internetprotocollen HTTPS en SSH.

2.0 Abonnement en verlening van gebruiksrecht. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Wanpath de Abonnee het Abonnement verstrekken met de Toegestane Capaciteit zoals uiteengezet in de Bestelling voor de Abonnementsperiode. Abonnee mag MyWorkDrive uitsluitend gebruiken voor de eigen interne bedrijfsvoering van Abonnee (niet ten behoeve van enige andere persoon of entiteit) gedurende de Abonnementsperiode, op voorwaarde dat Abonnee de Abonnementskosten heeft betaald en blijft betalen. Wanpath kan de levering van de Service aan het einde van een Abonnementsperiode beëindigen, tenzij de Abonnee Abonnementskosten voor de Service blijft betalen. Abonnementskosten zijn niet-restitueerbaar. Wanpath kan zijn systemen controleren om het geautoriseerde gebruik van de Diensten door de Abonnee te bevestigen. De Abonnee mag de Diensten niet huren, leasen of timesharen, of abonnementsdiensten verlenen voor de Diensten of anderen toestaan dit te doen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, kan de Abonnee zijn agenten en onafhankelijke contractanten toestaan de Services uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de Abonnee; op voorwaarde echter dat de Abonnee verantwoordelijk blijft voor elke schending van deze Overeenkomst. Elk ander gebruik van de Services door een andere entiteit is verboden en een schending van deze Overeenkomst.

3.0 Dienstverlening.

3.1 Wanpath zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten voor de Abonnementsperiode te leveren.

Wanpath doet geen toezeggingen op het gebied van serviceniveaus voor MyWorkDrive-hosting waarvan Wanpath heeft bepaald dat deze buitensporig is of beschikbaar is gemaakt als een open site voor bestandsoverdracht of die niet voldoet aan onze minimale beveiligingsvereisten; (1) een minimale wachtwoordlengte van 8 tekens vereisen voor alle domeingebruikers en (2) voldoen aan de Microsoft-definitie van complexiteit zoals gedefinieerd in het standaarddomeinbeleid, kan zonder kennisgeving worden beperkt of afgesloten door Wanpath. Wanpath doet geen toezeggingen op serviceniveau voor MyWorkDrive Cloud Connector Relay Service of Microsoft Office 365 Online bestandsbewerkingsservices.

3.2 Indien Wanpath vaststelt dat de veiligheid of goede werking van de Diensten in gevaar zou komen als gevolg van hacking, denial of service-aanvallen of andere activiteiten die afkomstig zijn van of gericht zijn op het netwerk van de Abonnee, kan Wanpath de Diensten onmiddellijk opschorten totdat het probleem is opgelost. Wanpath zal de Abonnee onmiddellijk op de hoogte stellen en met hem samenwerken om de problemen op te lossen.

3.3 Als de Diensten worden opgeschort of beëindigd, zal Wanpath alle configuratiewijzigingen die tijdens de inschrijving van de Dienst zijn aangebracht ongedaan maken. Het is de verantwoordelijkheid van de Abonnee om de serverconfiguratiewijzigingen aan te brengen die nodig zijn om MyWorkDrive-software van alle servers en clientapparaten te verwijderen.

3.4 Wanpath kan de Services op elk moment wijzigen, verbeteren, beëindigen, vervangen of toevoegen. Wanpath kan gebruik maken van Tunneling, Relay, reverse proxy's, SSH, SSL en andere informatie die door de Diensten gaat voor het leveren, ontwikkelen, analyseren, onderhouden, rapporteren over en verbeteren van de Wanpath Diensten en producten. Wanpath kan statistische informatie verzamelen voor rapportagedoeleinden over het aantal gebruikersaanmeldingen en bandbreedtegebruik om de naleving van abonnementslicenties te beoordelen, waaronder: aantal gebruikers dat dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks is ingelogd, gegevens die dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks worden geüpload/gedownload.

De abonnee begrijpt dat Wanpath LLC op geen enkel moment klantgegevens opslaat, huisvest of beheert. Alle bestanden blijven op de eigen servers van de abonnee en alle authenticatie wordt lokaal uitgevoerd door de interne active directory van de abonnee. Wanpath LLC heeft geen toegang tot logins, backdoors of authenticatiemechanismen voor de MyWorkDrive-server of -bestanden van abonnees en kan niet voldoen aan wettelijke verzoeken om gegevens van abonnees. Als de abonnee ervoor kiest om onze Microsoft Office Online Edit-functie of Cloud Connector (optioneel) in te schakelen, dan en alleen dan zullen alle gegevens ons netwerk doorkruisen dat zich in een gecodeerde TLS 1.2-gegevensstroom bevindt. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot de Microsoft Office 365-hosts van de klant en is alleen beschikbaar tijdens die Office-bestandsbewerkingssessie. Alle bestanden die in Office 365 zijn bewerkt, worden tijdelijk opgeslagen op de servers van Microsoft en worden verwijderd wanneer de bestandsbewerking is voltooid. Wanpath behoudt zich het recht voor om (i) de Microsoft Office Online Edit-functie of Cloud Connector-service op elk moment te wijzigen, aan te passen of te beëindigen en (ii) deze in de toekomst aan te bieden als afzonderlijke 'alleen betaalde' service. Alle servicevoorwaarden voor MyWorkDrive, inclusief maar niet beperkt tot de voorwaarden 'Geen garantie', 'Vrijwaring' en 'Beperking van aansprakelijkheid' zijn van toepassing op de MyWorkDrive-cloudconnector en Office 365 Online Service.

3.5 Voorafgaand aan de inschrijving in MyWorkDrive en op elk moment tijdens de Abonnementsperiode, kan Wanpath testen of het MyWorkDrive-systeem van de Abonnee fungeert als een Open fileshare-site. Als Wanpath vaststelt dat het systeem werkt als een Open Relay via zijn relaisnetwerk, zal Wanpath de Abonnee informeren en kan de Dienst opschorten totdat het probleem is opgelost.

3.6 Als de Abonnee de Diensten gebruikt om Spam of Malware te verspreiden, kan Wanpath de Diensten opschorten totdat het probleem is opgelost.

3.7 Als in een (1) kalendermaand het aantal verbindingen met het beveiligde MyWorkDrive-relaynetwerk groter is dan dertigduizend (30.000), kan Wanpath de relay-verbinding van de Abonnee onmiddellijk beëindigen totdat dit door de klant is opgelost.

3.8 Als in een (1) kalendermaand de gemiddelde bandbreedte per stoel die door het beveiligde MyWorkDrive-relaynetwerk (Office 365-relay of Cloud Connector *.myworkdrive.net) stroomt, groter is dan 1,00 Mbps, kan Wanpath de relay-verbinding van de abonnee onmiddellijk beëindigen totdat deze is opgelost door klant.

4.0 Abonneeverplichtingen.

4.1 De Abonnee zal (a) alle toepasselijke wetten, statuten, voorschriften en verordeningen naleven, (b) de Services alleen gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden, waaronder het verzenden en ontvangen van zakelijke en persoonlijke e-mail of webinhoud door zijn werknemers, en (c) de Services niet gebruiken om spam of malware te verzenden of licentievereisten van derden te omzeilen.

4.2 De Abonnee moet (a) de bevoegdheid, rechten of machtigingen hebben om alle servers te gebruiken die bij de Services zijn geregistreerd, (b) de nodige toestemmingen verkrijgen van het management.

4.3 De Abonnee zal Wanpath verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen verlies, schade of kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die zijn opgelopen in verband met vorderingen, eisen, rechtszaken of procedures ("Vorderingen") die door een derde tegen Wanpath zijn ingediend of ingediend. partij die beweert of verband houdt met (i) schending door de Abonnee van zijn verplichtingen in deze Sectie 4; (ii) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (iii) burgerlijke of strafbare feiten; (iv) verzending of plaatsing van obsceen, onfatsoenlijk of pornografisch materiaal; (v) het verzenden of plaatsen van materiaal dat lasterlijk, lasterlijk, beledigend, beledigend of bedreigend is of dat ergernis of onnodige angst veroorzaakt bij een andere persoon; of (vi) overdracht van informatie via de Dienst.

5.0 Intellectuele eigendomsrechten. De Diensten en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten zijn het exclusieve eigendom van Wanpath of haar licentiegevers. Alle rechten, titels en belangen in en op de Services, alle wijzigingen, vertalingen of afgeleiden daarvan, zelfs indien niet-geautoriseerd, en alle toepasselijke rechten op patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en alle intellectuele eigendomsrechten in de Services blijven exclusief bij Wanpath of zijn licentiegevers. De Services zijn waardevol, eigendom van en uniek, en de Abonnee stemt ermee in gebonden te zijn aan de eigendom van de Services en deze in acht te nemen. De Services bevatten materiaal dat wordt beschermd door octrooi-, auteursrecht- en handelsgeheimen, en door internationale verdragsbepalingen. De Abonnee mag geen eigendomskennisgeving van Wanpath of een derde partij verwijderen. De Services omvatten softwareproducten in licentie van derden. Dergelijke derden hebben geen verplichtingen of aansprakelijkheid jegens de Abonnee onder deze Overeenkomst, maar zijn derde begunstigden van deze Overeenkomst. Alle rechten die in deze Overeenkomst niet aan de Abonnee worden verleend, zijn voorbehouden aan Wanpath. Het eigendom van de Diensten gaat niet over op de Abonnee. Wanpath kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verleent Wanpath geen uitdrukkelijk of impliciet recht onder Wanpath-patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten.

6.0 Bescherming en beperkingen.

6.1 Elke partij (de "Bekendmakende partij") kan aan de andere (de "Ontvangende partij") bepaalde vertrouwelijke technische en zakelijke informatie bekendmaken waarvan de Bekendmakende partij wil dat de Ontvangende partij deze als vertrouwelijk behandelt. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die door een van de partijen aan de andere partij wordt bekendgemaakt, hetzij direct of indirect, schriftelijk, mondeling, elektronisch of door inspectie van tastbare objecten (inclusief maar niet beperkt tot documenten, prototypes, apparatuur, technische gegevens, handelsgeheimen en bekende -hoe, productplannen, Diensten, diensten, leveranciers, klantenlijsten en klantinformatie, prijzen en kosten, markten, software, databases, ontwikkelingen, uitvindingen, processen, formules, technologie, werknemersinformatie, ontwerpen, tekeningen, engineering, hardwareconfiguratie-informatie , marketing, licenties, financiën, budgetten en andere zakelijke informatie), die wordt aangeduid als "Vertrouwelijk", "Beschermd" of een soortgelijke aanduiding op of voorafgaand aan het moment van openbaarmaking, of die anderszins redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd door de Ontvangende Partij . Vertrouwelijke informatie kan ook informatie bevatten die door derden aan een bekendmakende partij is bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die de Ontvangende partij kan documenteren (i) die publiekelijk bekend was en algemeen beschikbaar werd gesteld vóór het tijdstip van openbaarmaking door de Bekendmakende partij of een geautoriseerde derde partij; (ii) publiekelijk bekend wordt en algemeen beschikbaar wordt gemaakt na openbaarmaking zonder enige actie of inactiviteit van de Ontvangende partij in strijd met enige verplichting tot vertrouwelijkheid; (iii) reeds in het bezit is van de Ontvangende Partij op het moment van openbaarmaking; (iv) door de ontvangende partij rechtmatig is verkregen van een derde partij zonder schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen van die derde partij; of (v) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij.

6.2 De Abonnee zal alle redelijke stappen ondernemen om de Services te beschermen om ervoor te zorgen dat geen onbevoegde persoon toegang heeft en dat er geen ongeoorloofde kopie, publicatie, openbaarmaking of distributie, in welke vorm dan ook, wordt gemaakt. De Services bevatten waardevolle, vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en ongeoorloofd gebruik of kopiëren is schadelijk voor Wanpath. Het is de Abonnee niet toegestaan direct of indirect afgeleide werken over te dragen, toe te wijzen, te publiceren, weer te geven, openbaar te maken, te verhuren, te leasen, te wijzigen, uit te lenen, te distribueren of te creëren op basis van de Services of een deel daarvan. De Abonnee mag de Services niet reverse-engineeren (behalve zoals vereist door de wet om interoperabiliteit te verzekeren), decompileren, vertalen, aanpassen of disassembleren, noch zal de Abonnee proberen de broncode te creëren uit de objectcode voor de Software. Alle software van derden die bij de Services is inbegrepen, mag alleen worden gebruikt in combinatie met de Services en niet onafhankelijk van de Services. De Abonnee mag de resultaten van benchmarktests die zijn uitgevoerd op de Services niet publiceren, distribueren of bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanpath, en zal dit ook niet toestaan aan derden. De abonnee begrijpt dat Office 365 Online een Microsoft-service is en dat het gebruik van Microsoft 365 Office Online onderhevig is aan de gebruiksvoorwaarden, licenties en het privacybeleid van Microsoft. De abonnee is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze volledige licenties hebben voor alle MyWorkDrive-gebruikers die Office 365 Online gebruiken en dat ze geen Microsoft-licenties, voorwaarden, wetten, regels en/of voorschriften schenden.

7.0 Beperkte garantie.

7.1 Voor de Abonnementsperiode garandeert Wanpath dat de Diensten bij normaal gebruik in wezenlijke overeenstemming met de dan geldende door Wanpath gepubliceerde documentatie zullen werken. Wanpath garandeert niet dat: (A) de Diensten vrij zijn van defecten, (ii) voldoen aan de eisen van de Abonnee, (iii) zonder onderbreking of fout werken, (iv) altijd toegang tot of overdracht van alle gewenste verbindingen toestaan of blokkeren, Malware , toepassingen en/of bestanden, of (v) elke verzending of elk bestand te identificeren dat mogelijk moet worden toegestaan of geblokkeerd.

7.2 Wanpath zal redelijke inspanningen leveren om elke significante non-conformiteit in de Diensten te verhelpen die aan Wanpath wordt gemeld en die Wanpath redelijkerwijs kan identificeren en bevestigen. Wanpath zal naar eigen goeddunken dergelijke niet-conforme of defecte Diensten repareren of vervangen, of een evenredig deel van de ongebruikte Abonnementskosten terugbetalen die zijn betaald voor de rest van de dan lopende termijn. Deze paragraaf beschrijft het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Abonnee en de volledige aansprakelijkheid van Wanpath voor elke schending van de garantie of andere plicht met betrekking tot de Services. Elke ongeoorloofde wijziging van de Services, knoeien met de Services, gebruik van de Services dat niet overeenkomt met de bijbehorende documentatie, of gerelateerde schending van deze Overeenkomst maakt de garantie ongeldig. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN ER GEEN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TITEL OF GESCHIKTHEID .

8.0 Beperking van aansprakelijkheid. WANPATH, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR LICENTIEGEVERS OF WEDERVERKOPERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, BEPAALDE OF INCIDENTELE SCHADE, ZOWEL VOORZIENBAAR OF ONVOORZIENBAAR, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST VAN GEGEVENS, GOODWILL, KANS, INKOMSTEN, WINST OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONDERBREKING IN GEBRUIK OF BESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS, STOPZETTING VAN ANDER WERK OF BIJZONDERING VAN ANDERE ACTIVA, PRIVACY, TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ADRESSEN, UITVOERBESTANDEN OF BESTANDEN ZIJN GEPLAATST OF GEBLOKKEERD, NALATIGHEID, CONTRACTSCHRIJDING, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS EN CLAIMS VAN DERDEN, ZELFS ALS WANPATH OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WANPATH VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, HET TOTALE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DAADWERKELIJK AAN WANPATH IS BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE DIENSTEN OVER DE PERIODE VAN EEN JAAR VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS WAARVOOR DE AANVRAAG WAARVOOR DE DIENST WERD GESCHIKT .

9.0 Beëindiging. Deze Overeenkomst is van kracht tot het einde van de Abonnementsperiode, of totdat deze door een van de partijen wordt beëindigd. Abonnementen op service-evaluatie zijn beschikbaar voor een periode van maximaal dertig (30) dagen en zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Evaluatieabonnementen mogen alleen worden gebruikt om de beslissing van de Abonnee om een abonnement op Services aan te schaffen, te evalueren en te vergemakkelijken. Aan het einde van de evaluatieperiode moet de Abonnee ofwel de toepasselijke abonnementskosten betalen, ofwel wordt deze Overeenkomst beëindigd in verband met de evaluatie. Het voortgezette gebruik van de Services door de Abonnee na een evaluatieperiode is onderworpen aan deze Overeenkomst. De Abonnee kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen na kennisgeving aan Wanpath door een e-mail te sturen naar support@myworkdrive.com of schriftelijk naar:

Wanpath LLC dba MyWorkDrive

3515 Mount Diablo Blvd, #1007

Lafayette, CA 94549

de Abonnee heeft echter geen recht op restitutie van vooruitbetaalde of andere kosten. Wanpath kan deze Overeenkomst beëindigen als Wanpath constateert dat de Abonnee de Overeenkomst heeft geschonden. Na kennisgeving van beëindiging door een van beide partijen, moet de Abonnee alle Software verwijderen, het gebruik staken en alle kopieën van de Services vernietigen of terugsturen naar Wanpath, en schriftelijk bevestigen dat alle bekende kopieën daarvan, inclusief back-upkopieën, zijn vernietigd. Secties 1, 5-9 en 13 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

10.0 Gegevensprivacy .Abonnee zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven, inclusief die van andere rechtsgebieden die van toepassing kunnen zijn op de Abonnee, met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. Abonnee moet alle vereiste toestemmingen van werknemers verkrijgen voor het onderscheppen, lezen, kopiëren of filteren van documenten. Geen van beide partijen zal de via de Dienst verkregen gegevens gebruiken voor enig onwettig doel.

11.0 Door de overheid beperkte rechten. De Services worden geleverd met "BEPERKTE RECHTEN". Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 en volgende. of zijn opvolger. Het gebruik van de Diensten door de Amerikaanse regering houdt een erkenning in van de eigendomsrechten van Wanpath daarop. Aannemer of fabrikant is Wanpath.

12.0 Exporteren. Bepaalde Diensten zijn onderworpen aan exportcontroles van de Verenigde Staten en andere landen (“Exportcontroles”). Export of omleiding in strijd met de Amerikaanse wetgeving is verboden. De Amerikaanse wetgeving verbiedt export of herexport van de software of technologie naar bepaalde landen of naar een ingezetene of onderdaan van die landen (“Verboden land” of “Verboden landen”). Het verbiedt ook de uitvoer of wederuitvoer van de software of technologie naar een persoon of entiteit op de lijst van geweigerde personen van het Amerikaanse ministerie van Handel, de lijst met entiteiten of de niet-geverifieerde lijst; de verbodslijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken; of een van de lijsten die worden beheerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën, inclusief lijsten van Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists of Specially Designated Narcotics Traffickers (gezamenlijk de "Lijsten"). De Amerikaanse wet verbiedt ook het gebruik van de software of technologie met chemische, biologische of nucleaire wapens of met raketten (“Verboden gebruik”). De Abonnee verklaart en garandeert dat hij niet is gevestigd in, of een inwoner of onderdaan is van een Verboden Land; dat het op geen enkele Lijst staat; dat het de software of technologie niet zal gebruiken voor verboden gebruik; en dat het zal voldoen aan de exportcontroles.

13.0 Algemeen. Ten behoeve van klantenservice, technische ondersteuning en als een middel om interacties met zijn abonnees te vergemakkelijken, kan Wanpath de abonnee periodiek berichten van informatieve of reclame-aard sturen via e-mail en accountinformatie verstrekken aan gerelateerde derden. De abonnee kan ervoor kiezen om zich af te melden voor het ontvangen van deze berichten of het delen van informatie door een e-mail te sturen naar support@Wanpath.com met het verzoek om afmelding. De Abonnee erkent en stemt ermee in dat hij door het verzenden van een dergelijke e-mail en "opt-out" geen e-mails zal ontvangen met berichten over upgrades en verbeteringen van Services. Wanpath kan echter nog steeds e-mails van technische aard sturen. De Abonnee erkent dat Wanpath de bedrijfsnaam van de Abonnee alleen mag gebruiken in een algemene lijst van Wanpath-klanten. Wanpath is eigenaar van alle suggesties, ideeën, verzoeken tot verbetering, feedback of aanbevelingen van de Abonnee met betrekking tot de Services. De Abonnee mag de rechten van de Abonnee om de Services te gebruiken niet overdragen of deze Overeenkomst toewijzen aan een andere persoon of entiteit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanpath. Kennisgevingen die naar Wanpath worden verzonden, worden verzonden naar Wanpath LLC, 3515 Mt. Diablo Blvd, #1007, Lafayette, CA 94549. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de schending daarvan wordt beheerst door de federale wetten van de Verenigde Staten en de wetten van de staat Californië, VS voor alle claims die ontstaan in of verband houden met de Verenigde Staten, Canada of Mexico; zonder rekening te houden met of toepassing van de keuze van wetten, regels of principes. Beide partijen stemmen hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in San Francisco, Californië, VS, voor alle claims die ontstaan in of verband houden met de Verenigde Staten, Canada of Mexico. Beide partijen zien uitdrukkelijk af van eventuele bezwaren of verdediging op basis van een gebrek aan persoonlijke jurisdictie of locatie. Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming voor zover de vertraging of niet-nakoming wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover de partij redelijkerwijs geen controle heeft, waaronder brand, overstroming, overmacht, ontploffing, oorlog of vijandelijkheden, staking, embargo, arbeidsconflicten, eisen van de overheid, burgerlijke ongeregeldheden, civiele of militaire autoriteit, verstoringen van het internet en het onvermogen om materialen of transportfaciliteiten te beveiligen. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hierin en de partijen hebben niet vertrouwd op enige belofte, verklaring of garantie, expliciet of impliciet, die niet in deze overeenkomst staat. Elke verklaring van afstand of wijziging van deze overeenkomst is alleen van kracht als deze schriftelijk is en is ondertekend door beide partijen of is geplaatst door Wanpath LLC dba MyWorkDrive op https://www.myworkdrive.com/terms-of-service. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de rest van deze Overeenkomst zo worden geïnterpreteerd dat het de intentie van de partijen redelijkerwijs beïnvloedt. Wanpath is niet verplicht op grond van andere overeenkomsten, tenzij deze schriftelijk zijn en zijn ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Wanpath.