Bestanden delen voor gezondheidszorgorganisaties

Zorgprofessionals hebben op afstand toegang tot bestanden.

Verbetering van de beveiliging van gezondheidszorggegevens via geïntegreerde oplossingen

In het huidige digitale landschap wordt de gezondheidszorgsector geconfronteerd met zowel kansen als uitdagingen bij het omarmen van innovatie en het beschermen van gevoelige patiëntgegevens. Naarmate het delen van informatie steeds wijdverspreider wordt, wordt de belang van robuuste, geïntegreerde beveiligingsoplossingen neemt toe. Cruciale beveiligingsstrategieën zijn onder meer de implementatie van een zero-trust-architectuur, mechanismen voor het voorkomen van datalekken (DLP), multifactorauthenticatie (MFA), apparaatbeheerprotocollen en het garanderen van naleving van de Wet op de portabiliteit en verantwoording van zorgverzekeringen (HIPAA). MyWorkDrive levert een uitgebreide oplossing voor het delen van bestanden voor de gezondheidszorg die deze cruciale componenten omvat, waardoor veilige en flexibele samenwerking mogelijk wordt gemaakt en de privacy van de patiënt wordt beschermd.

 

Zero Trust-architectuur: de basis voor robuuste gegevensbeveiliging bij het delen van bestanden

EEN zero trust-architectuur werkt volgens het principe ‘nooit vertrouwen, altijd verifiëren’. Deze aanpak is van cruciaal belang in de gezondheidszorg, waar de integriteit en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens voorop staan. Door een zero trust-model te implementeren, zorgen zorgorganisaties ervoor dat de toegang tot hun netwerken en gegevens strikt wordt gecontroleerd en gemonitord, met authenticatie- en autorisatieprocedures voor elk toegangsverzoek, ongeacht de locatie of het apparaat van de gebruiker.

In een zero trust-omgeving vervangen gezondheidszorgorganisaties traditionele perimetergebaseerde beveiligingsmodellen door gedetailleerde toegangscontroles en continue monitoring. Deze aanpak omvat het segmenteren van netwerken, het afdwingen van de minst-privilege-toegangsprincipes en het implementeren van robuuste oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer (IAM). Door elke gebruiker, elk apparaat en elke applicatie als niet-vertrouwd te behandelen, minimaliseert de zero trust-architectuur het risico op ongeautoriseerde toegang en datalekken.

 

Preventie van datalekken: bescherming van gevoelige patiëntinformatie binnen zorgorganisaties

Preventie van datalekken (DLP)-mechanismen zijn essentieel voor het identificeren, monitoren en beschermen van gevoelige patiëntinformatie in de digitale omgeving van een organisatie. In de gezondheidszorg kunnen DLP-tools helpen bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot, delen of exfiltratie van patiëntgegevens, waardoor het risico op datalekken wordt beperkt en naleving van privacyregelgeving zoals HIPAA wordt gewaarborgd.

DLP-oplossingen maken gebruik van een reeks technieken, waaronder inhoudinspectie, contextuele analyse en machine learning, om gevoelige gegevens te identificeren en te classificeren. Deze tools kunnen gegevens in rust monitoren (opgeslagen in databases of bestandsservers), gegevens in beweging (verzonden via netwerken of gedeeld via e-mail) en gegevens in gebruik (toegankelijk door applicaties of gebruikers). Door DLP-controles te implementeren kunnen gezondheidszorgorganisaties beleid afdwingen dat de stroom van gevoelige patiëntgegevens beperkt, onbedoelde of kwaadwillige datalekken voorkomt en een veilige en conforme omgeving voor het delen van bestanden in stand houdt.

 

Multifactor-authenticatie: een extra beveiligingslaag voor het delen van bestanden

Multifactor-authenticatie (MFA) voegt een extra beveiligingslaag toe door van gebruikers te eisen dat ze twee of meer verschillende authenticatiefactoren opgeven om hun identiteit te verifiëren. Deze methode vermindert aanzienlijk het risico op ongeautoriseerde toegang als gevolg van gecompromitteerde inloggegevens, zoals gestolen wachtwoorden of phishing-aanvallen.

In gezondheidszorgomgevingen, waar de toegang tot patiëntinformatie streng moet worden gecontroleerd, is MFA een cruciaal onderdeel van een robuuste beveiligingsstrategie voor het delen van bestanden in de gezondheidszorg. Veel voorkomende MFA-factoren zijn onder meer:

  1. Iets dat u weet (bijvoorbeeld wachtwoorden, pincodes)
  2. Iets dat u heeft (bijvoorbeeld beveiligingstokens, mobiele apps)
  3. Iets wat je bent (bijvoorbeeld biometrie zoals vingerafdrukken of gezichtsherkenning)

Door meerdere authenticatiefactoren te combineren, zorgt MFA ervoor dat zelfs als één factor in gevaar komt, ongeautoriseerde gebruikers geen toegang kunnen krijgen tot gevoelige patiëntgegevens of -systemen.

 

Apparaatgoedkeuring: toegangscontrole op het eindpunt in uw organisatie

Toestelgoedkeuring processen zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde apparaten toegang hebben tot het netwerk en de bronnen van een organisatie. Dit is vooral belangrijk in gezondheidszorgomgevingen, waar het gebruik van persoonlijke apparaten voor werkdoeleinden gebruikelijk is vanwege de mobiliteit van gezondheidszorgprofessionals en de behoefte aan toegang op afstand tot patiëntgegevens.

Door het implementeren van apparaatgoedkeuringsprotocollen kunnen zorgorganisaties de zichtbaarheid en controle behouden over de apparaten die verbinding maken met hun netwerken. Dit omvat doorgaans het bijhouden van een inventaris van goedgekeurde apparaten, het afdwingen van beveiligingsbeleid (zoals vereisten voor encryptie, antivirus en patching) en het implementeren van netwerktoegangscontroles om te voorkomen dat ongeautoriseerde apparaten toegang krijgen tot gevoelige gegevens.

Maatregelen voor apparaatgoedkeuring kunnen ook MDM-oplossingen (Mobile Device Management) omvatten, waarmee organisaties mobiele apparaten die voor werkdoeleinden worden gebruikt op afstand kunnen monitoren, beheren en beveiligen. Deze oplossingen kunnen beleid afdwingen, gegevens van verloren of gestolen apparaten op afstand wissen en de installatie van ongeautoriseerde applicaties voorkomen die de gegevensbeveiliging in gevaar kunnen brengen.

 

HIPAA-naleving: zorgen voor de bescherming van patiëntinformatie

De Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) bepaalt de norm voor de bescherming van gevoelige patiëntgegevens in de Verenigde Staten. Dit is vooral belangrijk bij het delen van zorgbestanden. Naleving van HIPAA vereist dat gezondheidszorgorganisaties fysieke, netwerk- en procesbeveiligingsmaatregelen implementeren om elektronisch beschermde gezondheidsinformatie (ePHI) te beschermen.

Het naleven van de HIPAA-regelgeving is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een verplichting om het vertrouwen en de vertrouwelijkheid van de patiënt te behouden. Maatregelen voor naleving van de HIPAA omvatten:

  • Het uitvoeren van risicobeoordelingen en het implementeren van passende waarborgen
  • Implementeren van toegangscontroles en audit trails
  • Zorgen voor gegevensback-up en noodherstelprocedures
  • Het verzorgen van personeelstraining over HIPAA-privacy- en beveiligingsregels
  • Het uitvoeren van zakenpartnerovereenkomsten met externe leveranciers

Door hun beveiligingspraktijken af te stemmen op de HIPAA-vereisten kunnen zorgorganisaties aantonen dat ze zich inzetten voor het beschermen van de privacy van patiënten en het vermijden van kostbare datalekken en boetes.

 

MyWorkDrive: de beste oplossing voor het delen van bestanden voor de gezondheidszorg

MyWorkDrive integreert alle bovengenoemde waarborgen – zero trust-architectuur, preventie van datalekken, multifactor-authenticatie, apparaatbeheer en HIPAA-compliance – in een naadloze, flexibele en veilige oplossing voor het delen van bestanden, op maat gemaakt voor de gezondheidszorg. Door gebruik te maken van het uitgebreide raamwerk van MyWorkDrive kunnen zorgorganisaties de toegang tot gegevens en de samenwerking binnen hun ecosysteem vergemakkelijken en tegelijkertijd de bescherming, privacy en vertrouwelijkheid van patiëntinformatie garanderen.

Belangrijkste kenmerken van MyWorkDrive's oplossing voor het delen van bestanden voor de gezondheidszorg erbij betrekken:

Nu de gezondheidszorg een digitale transformatie ondergaat, zijn holistische en geïntegreerde beveiligingsoplossingen zoals MyWorkDrive absoluut noodzakelijk voor het beheersen van risico's en het garanderen van de veilige uitwisseling van gevoelige patiëntgegevens. Door gelaagde controles te implementeren met een zero trust-ethos, kunnen gezondheidszorgorganisaties de gegevensbescherming bevorderen te midden van de toenemende complexiteit en interconnectiviteit, waardoor innovatie mogelijk wordt gemaakt en tegelijkertijd de privacy en het vertrouwen van de patiënt behouden blijven.

Daniel, oprichter van MyWorkDrive.com, heeft sinds 1992 verschillende functies op het gebied van technologiebeheer vervuld bij ondernemingen, de overheid en het onderwijs in de baai van San Francisco. Daniel is gecertificeerd in Microsoft Technologies en schrijft over informatietechnologie, beveiliging en strategie en is bekroond met de Amerikaanse Patent #9985930 in netwerken met externe toegang